Συγκντρωσα εδ μερικς εμπειρες απ την ενασχλησ μου με τους υπολογιστς. Εμπειρες απ το σχολεο, απ προγρμματα, λσεις που βρκα σε προβλματα που αντιμετπιζα.

Γνμες, ιδες, παρατηρσεις, ερωτματα, σχλια ευπρσδεκτα...

A. Δουλεοντας με τους υπολογιστς στο Ολομερο

Β. Διαδραστικς πνακας με λιγτερο απ 50

Γ. Σπιτικς διακομιστς Web

Δ. Δημιουργα Λευκματος φωτογραφιν

Ε. Φτιχνω το προσωπικ μου site

Στ. Παζοντας με Φωτογραφες, Δεδομνα GPS και χρτες του Google Map

Z. Kiss DVD & ελληνικ filenames

Η. Δημιουργα Video CD


Α. ...ταν το καλοκαρι του 1997 ο Χριστφας Μαστρλλης μου πρτεινε να δουλψω με τους υπολογιστς στο 76&138 Δημοτικ Σχολεο Αθηνν στα πλασια του πιλοτικο προγρμματος «Ολομερο Σχολεο» η πρτη αντδραση ταν «με τι προσντα..»

Βλπεις πρα απ το μερκι για τους υπολογιστς και την ενασχληση μαζ τους απ το 1987 δεν υπρχε καννα λλο χαρτ....

... Η χαδη κατσταση ββαια που επικρατοσε και επικρατε στην Ελληνικ εκπαδευση, η επιμον του Χριστφα, και η πρκληση να δοκιμσουμε θεωρες στην πρξη με οδγησαν για 2 χρονι να δουλψω εκε...

Απ αυτ την περοδο υπρξαν πολλς σημεισεις με σκψεις, ιδες, λσεις πολλν μικρν προβλημτων, δυσκολες κτλ. Στη σελδα που ακολουθε γινε μια προσπθεια να κωδικοποιηθον λα αυτ και να καταγραφον μαζ με συνδσεις για προγρμματα και εργασες...


Β. Οι διαδραστικο πνακες εναι να εκπαιδευτικ εργαλεο που δνει λλη δισταση και ευκολα στο καθημεριν μθημα στην τξη. Εναι μως ακμη ακριβο για τα οικονομικ ενς μσου σχολεου. ταν μως πεσα πνω σε μια σελδα που ισχυριζταν πως μπορε να γνει νας διαδραστικς πνακας με λιγτερα απ 50 ττε... Περισστερα ΕΔΩ


Γ. ...η απκτηση στο σπτι μιας γραμμς ADSL νοιξε την ρεξη για πειραματισμος.

Γραμμ μνιμα ανοιχτ υπρχε, ο υπολογιστς  το μεγαλτερο διστημα λειτουργε, γιατ να μην υπρχει και νας διακομιστς WEB πνω του για πειραματισμος. Η συνχεια ΕΔΩ.


Δ. ...να κομμτι αυτο εδ του δικτυακο τπου εναι αφιερωμνο στη φωτογραφα και πντα ψαχνα να τρπο για να δημιουργ και να συντηρ το online λεκωμα των φωτογραφιν μου.

Κατ καιρος δοκμασα αρκετς λσεις. Δημιουργα γκαλερ απ το FrontPage, απ το Photoshop Elements, το cam2pc, το digialbum κλπ. Το πρβλημα ταν πως εν η δημιουργα του λευκματος ταν εκολη και τα αποτελσματα ωραα, η διαχεριση μετ των φωτογραφιν προβληματικ. Αν θελες να προσθσεις, να αλλξεις κτι να διαγρψεις πρεπε να τα φτιξεις λα απ την αρχ να μπλξεις με χρονοβρες, και χι πντα κατορθωτς απ μνα, αλλαγς στις σελδες

Μετ απ ψξιμο κατληξα στη minigal. Εναι να σκριπτκι γραμμνο σε php, φυσικ ελεθερης διανομς, δε χρειζεται βση δεδομνων στον σρβερ, πολ εκολο  στην εγκατσταση και στη χρση του. Απλ ανογεις να φκελο στο site σου, αποσυμπιζεις μσα το zip που κατεβζεις απ ΕΔΩ και εσαι τοιμος.
    Οι δυναττητς του αρκετς:

  • υποστηρζει ταυτχρονο ανβασμα πολλν φωτογραφιν

  • δημιουργε αυτματα μικρογραφες για τις φωτογραφες

  • περιχει τοιμα Template και skin

  • υποστηρζει exif, ξεχωριστος τλους και σχλια  επισκεπτν για κθε φωτογραφα

  • υποστηρζει ελληνικ παντο (UTF-8)

  • δημιουργε κλειδωμνα με κωδικ λμπουμ

λα τα παραπνω και γενικ η διαχεριση των φωτογραφιν σου γνεται μσα απ να πολ απλ και εκολο περιβλλον εν στο site του προγραμματιστ  υπρχει να καλ forum για απορες και ανταλλαγ απψεων.

κανα μια προσπθεια εξελληνισμο του περιβλλοντος της minigal. Το σχετικ αρχεο βρσκεται ΕΔΩ και θα πρπει να τοποθετηθε στον υποκατλογο lang της minigal. πειτα απ τη σελδα του διαχειριστ πρπει να επιλεγε ως γλσσα Greek. Αν κποιος το χρησιμοποισει και βρει λθη κποιο λλη ορολογα πιο δκιμη ας με ενημερσει...

Απ το Νομβριο του 2006 χει σταματσει η ανπτυξη της στην κδοση MG2 0.5.1. Εναι ββαια πλρως λειτουργικ εν υπρχει να πολ καλ mod το kh_mod που βελτινει πολλς λειτουργες. Στο site του δημιουργο υπρχει και η ελληνικ μετφραση της MG.

Υ.Γ. Αν κποιος προσπαθσει να "ανεβσει" τη minigal στους σρβερ του Πανελλνιου Σχολικο Δικτου θα εμφανιστε  να μνυμα λθους που δεν θα τον αφνει να ολοκληρσει την εγκατσταση. Το συγκεκριμνο πρβλημα μπορε να διορθωθε. Για λεπτομρειες ας επικοινωνσει μαζ μου.


E.  ...η δημιουργα ενς προσωπικο ιστοχρου φαντζει ελκυστικ. Για λλους εναι να παρθυρο στον κσμο για λλους η ικανοποηση μιας προσωπικς ματαιοδοξας για λλους ισχουν και τα δο. Κατγραψα εδ τα βματα που κανα για την απκτηση ενς χρου στο Internet.


Στ.  ...με την εισαγωγ γεωγραφικν συντεταγμνων στις ψηφιακς φωτογραφες καινοριες δυναττητες ανογονται στη διαχερισ τους και την προβολ τους. Περισστερα ΕΔΩ.


Z.   ...χρησιμοποι να KiSS DP-1504 συνδεδεμνο με το ασρματο δκτυο του σπιτιο για να βλπω ταινες και να ακοω μουσικ απ τον υπολογιστ μου.
  Το «πρβλημα» που αντιμετπιζα ταν η μη υποστριξη ελληνικν ονομτων αρχεων και υποκαταλγων καθς και υποττλων σε DivX. Ταινες σε DivX δεν εχα αλλ με ενοχλοσε να βλπω "κινζικα" ταν εξερευνοσα τον σκληρ μου δσκο με τα τραγοδια και τις ταινες...
  τι αλλαγμνα firmware βρκα υποστριζαν λλες γλσσες ελληνικ filenames σε διαφορετικ μοντλα (π.χ. KISS 508) εν διφορες συμβουλς αφοροσαν αλλαγς σε περιβλλον linux που μου ταν και εναι ξω απ τις δυναττητες μου.
  Τελικ ανακλυψα πως μπορε κανες να αλλξει την υποστριξη της γλσσας στα ονματα αρχεων  και καταλγων καθς και τις διφορες στατικς εικνες του KISS σε περιβλλον Windows.
Παραθτω ΕΔΩ τον οδηγ καθς και τα προγρμματα που χρειζονται. (Η διαδικασα εναι η δια για λα τα μοντλα της KISS)


Η. ...η ευκολα μια ψηφιακς μηχανς και οι πολλς φωτογραφες που μπορε κανες να τραβξει με μηδενικ κστος δημιουργε δυο προβλματα. Με πιο τρπο διαχειρζεσαι το πλθος των φωτογραφιν στον υπολογιστ σου και την παρουσασ τους σε λλους.

Για το πρτο, πρα απ τις δυναττητες που υπρχουν στα Windows XP δυο προγρμματα που προσωπικ μου λυσαν τα χρια. Περισστερα εδ (κλικ).

Για το δετερο, δο λσεις για τη δημιουργα ενς VideoCD στη σελδα που βρσκεται εδ.