Όχι νέο φράγμα στον Άραχθο

 
     
  Η συγκέντρωση και προεκτάσεις... άσχετες πιθανόν... (κλικ)  
     
  Τα κείμενα  
     
 

Τα κείμενα που ακολουθούν είναι αποφάσεις συλλόγων της περιοχής προς τα Νομαρχιακά Συμβούλια Άρτας και Ιωαννίνων και περιγράφουν τις επιπτώσεις από τη δημιουργία ενός νέου φράγματος στον Άραχθο. Για το ίδιο θέμα μια πιο αναλυτική παρουσίαση υπάρχει στις πολύ καλές ιστοσελίδες της αδελφότητας του χωριού Σκούπα της Άρτας


ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «TO KPYONΕΡΙ»

Στον αγώνα που γίνεται για τη ματαίωση του φράγματος στον Άραχθο, δηλώνουμε ολόψυχα παρόν. Ο τόπος μας πλήρωσε ήδη το τίμημα για την ανάπτυξη της χώρας με ένα φράγμα στο Πουρνάρι Δε θέλουμε κι άλλη τέτοια ανάπτυξη.

Με θλίψη και απογοήτευση πληροφορηθήκαμε την άρνηση του δημοτικού συμβουλίου Αθαμανίας και του νομαρχιακού συμβουλίου Άρτας για την προσφυγή η οποία έγινε στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Τους καλούμε να αναθεωρήσουν τη στάση τους και να συνταχτούν με τους άλλους φορείς της περιοχής μας, οι οποίοι αγωνίζονται για τη ματαίωση του φράγματος.

 

Κύριοι, άρχοντες του τόπου μας

Όταν παίρνετε αποφάσεις που αφορούν το μέλλον του τόπου μας, να γνωρίζετε ότι θα κριθείτε όχι μόνο από εμάς αλλά κι από την Ιστορία. Και η Ιστορία, όπως ξέρετε, είναι περισσότερο αμείλικτη κι από τη δική μας κρίση.

Όταν η περιοχή μας κινδύνευα από μία τεράστια φυσική καταστροφή, ο αγώνας γίνεται έσχατος. Και σε έναν έσχατο αγώνα υπάρχει το ΝΑΙ, υπάρχει το ΟΧΙ, σε καμία όμως περίπτωση δεν υπάρχει το ΝΑΙ ΜΕΝ... ΑΛΛΑ.

Όταν βιάζεται με αυτό τον τρόπο η φυσική κληρονομιά των παιδιών μας, τότε δε συζητάμε για τα οφέλη που πιθανά να απολαύσουμε, ΛΕΜΕ ΞΕΚΑΘΑΡΑ ΟΧΙ.

 

Κύριοι, άρχοντες του τόπου μας

Όταν πολιτευόσασταν γνωρίζατε τη θέληση μας. Σας ψηφίσαμε για να ηγείστε, όχι να παζαρεύετε ανταλλάγματα. Ο πολιτιστικός σύλλογος Κρυονερίου θεωρεί ανεπιθύμητα πρόσωπα για το συνοικισμό μας το δήμαρχο Αθαμανίας και τους δημοτικούς συμβούλους το νομάρχη Άρτας καθώς και τους νομαρχιακούς συμβούλους οι οποίοι ψήφισαν εναντίον της προσφυγής στο Συμβούλιο της Επικρατείας, έως ότου αναθεωρήσουν τη στάση τους και συνταχτούν με τους άλλους φορείς της περιοχής μας οι οποίοι δίνουν αγώνα κατά του φράγματος.

Ο αγώνας θα κερδηθεί από αυτούς που τον πιστεύουν. Και ευτυχώς είμαστε πολλοί και θα γίνουμε ακόμα περισσότεροι.

Δεκέμβρης 2005


ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΚΟΥΠΑΣ "Η ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ"

Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος Σκούπας "Η ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ", έκρινε αναγκαίο να σας κοινοποιήσει τις θέσεις του σχετικά με την κατασκευή του ΥΗΕ Αγίου Νικολάου, εν όψει της επικείμενης γνωμοδότησης του Νομαρχιακού Συμβουλίου Άρτας. Όπως προέκυψε από την έκτακτη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας που έγινε στις 28/1/2005, το έργο αυτό μόνο αρνητικές και επιζήμιες επιπτώσεις μπορεί να επιφέρει στην περιοχή μας. ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΑΜΕ!!! Στην απόφαση αυτή οδηγηθήκαμε αφού εξετάσαμε όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, όπως η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) της "ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.". Σύμφωνα με αυτήν προκύπτουν τα ακόλουθα:

 • Οι συνθήκες υγρασίας αυτή τη στιγμή στη περιοχή αγγίζουν τα όρια κορεσμού χωρίς την παρουσία του νέου ταμιευτήρα (Μ.Π.Ε., σελίδα 141). Αναλογισθείτε την μετέπειτα επιβάρυνση και τις επιπτώσεις στο ανθρωπογενές περιβάλλον.

 • Η ύπαρξη πυλώνων υψηλής τάσης μέσου ύψους που θα διασχίσουν τα χωριά Δαφνωτή, Σκούπα, Ροδαυγή (Μ.Π.Ε., σελ.187) θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των κατοίκων σύμφωνα με διεθνείς μελέτες, ενώ δεν υπάρχει σχετική αναφορά στην Μ.Π.Ε. για την πορεία τους και για τις επιπτώσεις.

 • Η σήραγγα προσαγωγής νερού μήκους 7200 μέτρων προβλέπεται να διασχίσει τα προαναφερθέντα χωριά - από τη στέψη του φράγματος μέχρι το εργοστάσιο κατασκευής μεταβάλλοντας και αλλοιώνοντας ριζικά την υπάρχουσα χλωρίδα και πανίδα .

 • Όπως βεβαιώνει η ίδια η "ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε." στην Μ.Π.Ε. (σελ. 154): " η δημιουργία ταμιευτήρα ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά τη συμπεριφορά των φυσικών πρανών στο δεξιό αντέρεισμα, τα οποία ήδη παρουσιάζουν αστάθεια και βυθίζονται περιοδικά ή μονίμως".

 • "Οι παρόχθιες διαπλάσεις (σύμφωνα με την άποψη της Μ.Π.Ε. της εταιρείας, σελ. 161) είναι σήμερα ιδιαίτερης οικολογικής και αισθητικής αξίας". Στην ίδια σελίδα βεβαιώνεται περίτρανα ότι "η δημιουργία του ταμιευτήρα καταστρέφει αυτόματα όλα τα χερσαία οικοσυστήματα και πλήττει άμεσα τους πληθυσμούς της χλωρίδας και της πανίδας". Φυσικό επακόλουθο όλων αυτών είναι η αλλοίωση της σύνθεσης των ειδών στα κατάντη ή ακόμα και η απώλεια των ειδών.

 • Η δημιουργία νέου φράγματος αναμένεται να αυξήσει το μέγεθος των αρνητικών επιπτώσεων που ήδη έχουν επιφέρει στις εκβολές του Αράχθου τα φράγματα "Πουρνάρι Ι και ΙΙ" (δείτε Μ.Π.Ε., σελ. 162).

 • Η αλιεία αναψυχής (σελ. 177 της Μ.Π.Ε.) που προτείνει η εταιρεία μέσω της μελέτης ακυρώνεται από την ίδια τη Μ.Π.Ε. , αφού στη σελίδα 162 αναφέρεται ρητά ότι εξαιτίας της υδρολογικής διαταραχής (αυξομοίωση της στάθμης του νερού της λίμνης) επηρεάζονται οι οργανισμοί του ποταμού και ταυτόχρονα καθίσταται αδύνατη η πρόσβαση στην περιοχή για ψάρεμα και αναψυχή.

 • Σπάνια είδη ζώων, όπως η βίδρα (lutra lutra) αναμένεται να θιγεί άμεσα - δείτε: Μ.Π.Ε. σελ. 166- εξαιτίας της δημιουργίας του ταμιευτήρα. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της οργάνωσης "ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ", η βίδρα αποτελεί σπάνιο πανευρωπαϊκά είδος που κινδυνεύει να εξαφανιστεί και προστατεύεται από τις διεθνείς συνθήκες. Τονίζεται μάλιστα ότι βασική απειλή της εξαφάνισής του είναι η κατασκευή τέτοιων φραγμάτων. ( www.arcturos.gr )

 • Το ιστορικό γεφύρι της Πλάκας θα δοκιμαστεί ιδιαίτερα αφού στο μεγαλύτερο μέρος του θα κατακλυσθεί από νερό, με συνέπεια την κατάρρευσή του.

 • Η παρουσία ενός ακόμη φράγματος στον Άραχθο αποτρέπει τις υγιείς επενδυτικές προθέσεις ντόπιων επιχειρηματιών που ήδη έχουν εκδηλώσει την επιθυμία να ανεγείρουν τουριστικά καταλύματα κατά μήκος της κοίτης του ποταμού- από το Γεφύρι της Πλάκας μέχρι την Πτέρη. Τέτοιες επενδύσεις θα προσφέρουν πολλαπλάσιες μόνιμες θέσεις εργασίας, δίνοντας πνοή δημιουργίας και ελπίδας στον Αρτινό πολίτη, με σεβασμό και αρμονία στο φυσικό περιβάλλον. Σε συνάρτηση με τις δραστηριότητες ράφτινγκ και εναλλακτικού τουρισμού που ήδη προσφέρονται σήμερα στο τμήμα αυτό του ποταμού. Όλα τούτα δεν αντισταθμίζονται με κανένα αντισταθμιστικό όφελος κάποιου φράγματος, όπως άλλωστε γνωρίζεται από την εμπειρία σας στο "Πουρνάρι Ι και ΙΙ". Αν συνυπολογίσει κανείς ότι η συμβολή του νέου φράγματος στην ετήσια εθνική παραγωγή ρεύματος αγγίζει μόλις το 0.53%, διαπιστώνουμε ότι δεν υπάρχει όφελος για την εθνική οικονομία, πόσο μάλλον για τον πολίτη του νομού Άρτας.

Ύστερα από όσα αναφέρθηκαν παραπάνω θεωρούμε επιβεβλημένη τη ρητή και κατηγορηματική καταψήφιση της Μ.Π.Ε. και της κατασκευής του φράγματος "Αγίου Νικολάου" εκ μέρους του Νομαρχιακού Συμβουλίου Άρτας.

***

Η επικείμενη γνωμοδότηση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Άρτας επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) της "ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε" για την κατασκευή του φράγματος Αγίου Νικολάου στον Άραχθο, μας υποχρέωσε να συγκαλέσουμε άμεσα έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 1/2/2005.

Αποφασίσαμε ομόφωνα να καταδικάσουμε απερίφραστα τόσο τη Μ.Π.Ε. όσο και την επαπειλούμενη κατασκευή ενός ακόμη φράγματος στον Άραχθο.

Εξετάζοντας διεξοδικά την Μ.Π.Ε. και συνεκτιμώντας τις θέσεις της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας , της Παντζουμερκιώτικης Ομοσπονδίας, του Συλλόγου Προστασίας του Αράχθου και άλλων φορέων της περιοχής διαπιστώσαμε ότι μόνο αρνητικές θα είναι οι επιπτώσεις στην τοπική κοινωνία και στο περιβάλλον.

Είναι χαρακτηριστικό ότι καθώς η ανώτατη στάθμη της φραγματολίμνης θα είναι τα 240μ. ένα από τα σπουδαιότερα μνημεία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, υψίστης ιστορικής σημασίας, το γεφύρι της Πλάκας, θα κατακλυσθεί κατά το ήμισυ με αποτέλεσμα τη σίγουρη καταστροφή του.

Το έργο θα προκαλέσει διατάραξη της γεωλογικής ισορροπίας της περιοχής, με συνέπεια κατολισθήσεις στην ευρύτερη περιοχή - κάτι που βεβαιώνει η ίδια η Μ.Π.Ε., αλλά και έγγραφο του Ι.Γ.Μ.Ε. της 11/6/97/παράρτημα Πρέβεζας (εισήγηση μηχανικού γεωλόγου Παπανίκου), με ενδεχόμενο κίνδυνο εισχώρησης του ορυκτού άλατος στην λίμνη.

Παράδοξο είναι ακόμα το γεγονός ότι ενώ η κατασκευάστρια εταιρεία στη Μ.Π.Ε. αναγνωρίζει την ευρύτερη περιοχή του Αράχθου ως ιδιαίτερης οικολογικής και αισθητικής αξίας, επιχειρεί με το έργο την ολοκληρωτική και μη αναστρέψιμη αλλοίωση του περιβάλλοντος, θέτοντας σε κίνδυνο πλήθος ειδών -μεταξύ αυτών και της σπάνιας σε όλη την Ευρώπη βίδρας, που ζει στο ποτάμι μας και προστατεύεται από τις διεθνείς συνθήκες.

Σήμερα η σύγχρονη τάση στην πολιτική ενέργειας στρέφεται στην χρήση του φυσικού αερίου και στις ανανεώσιμες πηγές (αιολική, ηλιακή). Άλλωστε ειδική περιβαλλοντική μελέτη της "ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.", Δεκ. 1996, αντιτάσσεται στην ιδέα κατασκευής φραγμάτων και προτείνει τη θεσμοθέτηση ζώνης απόλυτης προστασίας της κοίτης όλου του ποταμού. Τούτο σημαίνει και ταυτόχρονη καθαρότητα των υδάτων, κάτι που ενδιαφέρει άμεσα την πόλη της Άρτας για μελλοντική υδροδότηση της. Μεγάλες οργανώσεις διεθνούς κύρους τάσσονται ενάντια στη δημιουργία τέτοιων φραγμάτων (GREENPEACE, WWF κ.λ.π.).

Η μελέτη του Ο.Ο.Σ.Α. για τα Τζουμέρκα, 13-12-2002,σελ96-97, καθώς και οι δραστηριότητες εναλλακτικών μορφών τουρισμού, ράφτιγκ κ.ά. που αναπτύσσονται στην ευρύτερη περιοχή προσφέρουν περισσότερες θέσεις εργασίας στους πολίτες του νομού απ' ότι μπορεί πρόσκαιρα να χαρίσει η κατασκευή ενός φράγματος. Και να είστε σίγουροι ότι θα είναι πολύ περισσότερες οι θέσεις εργασίας στον τουριστικό κι όχι μόνο τομέα από τη στιγμή που όλοι οι φορείς του νομού αποφασίσουν να πουν ένα οριστικό και αμετάκλητο ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΡΑΧΘΟ.

Επειδή πιστεύουμε πως μπορούμε ενωμένοι να αποτρέψουμε μια ακόμη οικολογική, πολιτιστική και κοινωνικοοικονομική υποβάθμιση της περιοχής μας, σας καλούμε να αποτρέψετε με την αρνητική σας ψήφο την προώθηση της Μ.Π.Ε. και να καταψηφίσετε την κατασκευή ενός ακόμη φράγματος στον Άραχθο.


ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΟΥΚΟΥΛΙΩΤΩΝ ΑΡΤΑΣ

Με αφορμή τη συζήτηση στα Νομαρχιακά Συμβούλια Άρτας και Ιωαννίνων της έγκρισης ή μη των όρων περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων από την κατασκευή φράγματος στη θέση Άγιος Νικόλαος Δαφνωτής, σας γνωρίζουμε ότι το Δ.Σ. του Συλλόγου μας καθώς και όλα τα μέλη του εκφράζουμε την αγανάκτηση μας και την πλήρη αντίθεση μας στην κατασκευή αυτού. Κοινή πεποίθηση όλων μας είναι, ότι η κατασκευή του φράγματος μόνο αρνητικές επιπτώσεις έχει να επιφέρει στην περιοχή μας και μηδαμινά οφέλη στους κατοίκους της. Θεωρούμε ότι οι αρνητικές αυτές επιπτώσεις θα επηρεάσουν καίρια τον τόπο μας, όχι μόνο αποτελώντας τροχοπέδη σε κάθε είδους παραπέρα ανάπτυξη της περιοχής μας αλλά κυρίως υποβαθμίζοντάς τη. Συγκεκριμένα αναφέρουμε:

 • Την καταστροφή του φυσικού κάλλους της χαράδρας του Αράχθου.

 • Η δημιουργία της λίμνης θα επιτείνει τα υπάρχοντα και έντονα προβλήματα κατολισθήσεων της περιοχής με κίνδυνο την καταστροφή των οικισμών.

 • Τη διατάραξη οικολογικής ισορροπίας.

 • Την αλλαγή των κλιματολογικών συνθηκών. o Την καταστροφή πολιτιστικών μνημείων.

Για τους λόγους αυτούς εκφράζουμε τη διαμαρτυρία μας και ζητούμε τη μη έγκριση των όρων περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων.


ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΤΙΣΤΑΔΩΝ ΑΡΤΑΣ

Αξιότιμοι Κύριοι Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κτιστάδων Άρτας "Η ΚΟΣΟΒΙΣΤΑ" είναι αντίθετος στην κατασκευή του Υδροηλεκτρικού Φράγματος Αγίου Νικολάου. Πιστεύουμε ότι ναι μεν το εν λόγω φράγμα θα δώσει πέρα από την ηλεκτρική ενέργεια αλλά και ίσως κάποια ανάπτυξη στην περιοχή αλλά από την άλλη θα υπάρξουν πάρα πολλά προβλήματα όπως:

 • Έντονη αλλαγή των κλιματολογικών συνθηκών στην περιοχή.

 • Έντονες κατολισθήσεις διότι το έδαφος είναι σαθρό.

 • Έντονες αλλαγές στην πανίδα και χλωρίδα της γύρω περιοχής λόγω των κλιματολογικών αλλαγών και

 • Έντονη συσσώρευση απορριμμάτων ανάντη του φράγματος,

ως εκ τούτου ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κτιστάδων είναι αντίθετος με την κατασκευή ενός νέου Υδροηλεκτρικού Φράγματος στον Άραχθο.


ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΡΟΔΑΥΓΗΣ ΑΡΤΑΣ

Η Αδελφότητα Ροδαυγής Άρτας συνήλθε σε έκτακτη Γενική Συνέλευση τη Δευτέρα 31/1/2005 με θέμα το φράγμα Αγίου Νικολάου. Με την παρούσα επιστολή σας ενημερώνουμε ότι λάβαμε ομόφωνα απόφαση κατά της κατασκευής του φράγματος Αγίου Νικολάου. Οι λόγοι που μας οδήγησαν σ' αυτό ήταν πολλοί. Χαρακτηριστικά σας αναφέρουμε τα εξής:

 • Οι οικολογικές επιπτώσεις στο περιβάλλον θα είναι τεράστιες και μη αναστρέψιμες.

 • Τα οικονομικά οφέλη αυτού του έργου θα είναι μηδαμινά για την τοπική κοινωνία. Εκτιμούμε ότι η βιωσιμότητα της περιοχής μας είναι αναγκαίο να βασιστεί σε ήπιες μορφές αειφορικής ανάπτυξης που θα προσφέρουν πολλαπλάσιες θέσεις εργασίες στον ντόπιο πληθυσμό.

 • Οι επιπτώσεις σε μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς , όπως το θαυμαστό γεφύρι της Πλάκας θα είναι ανεπανόρθωτες.

Με τη βεβαιότητα ότι όλα τα παραπάνω θα τα λάβετε υπόψη, ευελπιστούμε να γνωμοδοτήσετε αρνητικά στην κατασκευή αυτού του έργου.