διακομιστής Web στο σπίτι

 
 
 
 

Τα υλικά που χρειάστηκαν βρέθηκαν όλα στο ίντερνετ και είναι φυσικά ελέυθερης διανομής ενώ υπάρχει αρκετή βοήθεια για όλα τα στάδια της διαδικασίας... Συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκαν:

Η εγκατάσταση των προγραμμάτων (στα WinXP), ιδιαίτερα των τελευταίων εκδόσεων είναι σε μεγάλο βαθμό αυτοματοποιημένες. Μικρές αλλαγές έκανα για την υποστήριξη κυρίως των ελληνικών. Συγκεκριμένα στο httpd.conf (βρίσκεται στον υποκατάλογο ...\conf της εγκατάστασης του Apache) πρόσθεσα/τροποποίησα τις παρακάτω γραμμές:

DirectoryIndex index.html index.html.var index.php
AddDefaultCharset ISO-8859-7
LoadModule php5_module "διαδρομή για καταλογο/php5apache2.dll"
AddType application/x-httpd-php .php
PHPIniDir "διαδρομή για καταλογο/php"
RemoveHandler .html .htm
AddType application/x-httpd-php .html

 

Επίσης στο αρχείο php.ini (βρίσκεται στον κατάλογό εγκατάστασης της php) έκανα τις παρακάτω αλλαγές:

default_charset = "iso-8859-7"
extension_dir =διαδρομή\php\ext
extension=php_exif.dll
extension=php_mbstring.dll
extension=php_gd2.dll

 

Με το τέλος της εγκατάστασης των προγραμμάτων χρειάστηκε να "ανοίξει" η κίνηση προς το διακομιστή από το firewall και μια "σταθερή" διεύθυνση για να μας βρίσκουν οι άλλοι.
Ξεκινώντας από το τελευταίο υπάρχουν αρκετές εταιρείες που "μετατρέπουν" την τυχαία αριθμητική διεύθυνση που μας δίνει ο πάροχος του Ιντερνετ σ' ένα όνομα. Διάλεξα την www.dyndns.org γιατί την υποστηρίζει εσωτερικά ο ρούτερ μου και δεν χρειάζεται να τρέχω κάποιο πρόγραμμα στον υπολογιστή. Για όνομα διάλεξα το sfina.homeip.net

Όταν η υποδομή ετοιμάστηκε, δημιουργήθηκαν οι σελίδες του χώρου... και... είμαστε στον αέρα αν και για κάποια διαστήματα θα "εξαφανιζόμαστε" (δες παρακάτω)

Η όλη προσπάθεια έχει βέβαια και τα μειονεκτήματά της...

  • ο υπολογιστής θα πρέπει να είναι συνέχεια ανοικτός αν θέλεις να έχεις σταθερή παρουσία. Κάθε φορά που κλείνει το site εξαφανίζεται.

  • το εύρος της απλής γραμμής ADSL δεν μπορεί  να ικανοποιήσει πολλές ταυτόχρονες επισκέψεις στις σελίδες σου.

  • αυξάνονται αντικειμενικά οι κίνδυνοι "δικτυακών παρενοχλήσεων" του υπολογιστή σου.

..αλλά παρ' όλα αυτά έχει πλάκα και σου επιτρέπει να πειραματιστείς σε πράγματα που προσωπικά ούτε το φανταζόμουν..

 

 

 

 
     
     
  επιστροφή